Bodies in transformation: Embryological/fetal specimens in Swedish museum collections and their social worlds

PhD-project: Helena Franzén

Publications and presentations:

• “Kroppar i transformation: Mänskliga embryon/foster i museisamlingar och deras sociala världar”, paper presentation at the workshop Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, April 14, 2016.