Publications

Peer-reviewed original articles

• Björklund, Elisabet, ”Waiting for abortion: Narratives of passing time, decision-making and late abortions in Swedish TV theater of the late 1960s and early 1970s”, included in the special issue ”Die biologische Uhr”, Body Politics – Zeitschrift für Körpergeschichte, vol. 8, no. 12, 2020, 108–134. Full text

• Björklund, Elisabet, “Realism or 'grotesque clichés'? Jan Halldoff's The Corridor and the Swedish debate on abortion in the 1960s“, Journal of Scandinavian Cinema, vol. 9 no. 1, 2019, 117–130. Abstract

• Franzén, Helena, ”Att lära sig se embryologiskt: Samlingsobjekt i forskning och pedagogiska kontexter 1870–1920”, Scandia (forthcoming, Spring, 2023).

• Franzén, Helena, "‘The precious material’: Obtaining human fetal bodies for an embryological collection at Uppsala University, ca 1890–1930", Scandinavian Journal of History 47, no. 2 (2022): 178–202. Full text

• Franzén, Helena, "From patient to specimen and back again: Radical surgeries and pelvic pathologies in the Museum Obstetricum”, Lychnos 2020, 33–57. Full text

• Jülich, Solveig, “Fosterexperimentens produktiva hemlighet: Medicinsk forskning och vita lögner i 1960- och 1970-talets Sverige.” Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2018, pp. 10–49. (Title in transl.: ”The productive secrecy of fetal experimentation: Medical research and white lies in 1960s and 1970s Sweden”.) Full text.

• Jülich, Solveig, “Picturing abortion opposition: Lennart Nilsson’s early photographs of embryos and fetuses”, Social History of Medicine, vol. 31, no. 2, 2018, 278–307. Full text.

• Jülich, Solveig, “Lennart Nilsson’s A Child is born: The many lives of a pregnancy advice book”, Culture Unbound, vol. 7, 2015, 627–648. Full text.

• Jülich, Solveig, “The making of a best-selling book on reproduction: Lennart Nilsson’s A Child is born”, Bulletin of the History of Medicine, vol. 89, no. 3, 2015, 491–525. Full text.

• Jülich, Solveig, “Lennart Nilsson’s fish-eyes: A photographic and cultural history of views from below”, Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, vol. 84, no. 2, 2015, 75–92. Full text.

• Jülich, Solveig & Helena Tinnerholm Ljungberg, ”Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige”, Tidskrift för genusvetenskap 40, no. 3–4, 2019, 33–54. (Title in transl.: "From medical waste to rights-holders: The emergence of value conflicts around aborted fetuses in Sweden"). Full text.

• Jülich, Solveig with Jesse Olszynko-Gryn, Eira Bjørvik, Merle Weßel and Cyrille Jean,"A historical argument for regulatory failure in the case of Primodos and other ‘hormone pregnancy tests’", Reproductive Biomedicine & Society Online, vol. 6, 2018, 34–44. Full text.

Lee, Francis, Detecting the unknown in a sea of knowns: Health surveillance, knowledge infrastructures, and the quest for classification egress, Science in Context (forthcoming, 2023). Preprint

• Tinnerholm Ljungberg, Helena, “Regulating research: The origins and institutionalization of research ethics committees in Sweden“, European Journal for the History of Medicine and Health, vol. 78, 2021, 267–286. Full text.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena & Noortje Jacobs,"How ethics travels: The international development of research ethics committees in the late twentieth century”, European Journal for the History of Medicine and Health, vol. 78, 2021, 257–265. Full text.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena & Anders Svärd, Fetal and animal research in Sweden: The construction of viable lives in regulatory policy debates, 1970–1980Studies in History and Philosophy of Science, vol. 89, 2021, 248–256. Full text.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena & Lisa Lindén, ”The trouble of sex: Sex-determination, prenatal diagnosis and politics”, Kvinder, Køn & Forskning, vol. 27, no. 1, 2018, 33–45. Full text.

Dissertations

• Franzén, Helena, Kroppar i förvandling: Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930 (title in transl.: Bodies in transformation: Obstetrical and embryological collections at Uppsala University, ca 1830–1930), Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022. Abstract

• Ramsey, Morag, The Swedish Abortion Pill: Co-producing medical abortion and values, ca. 1965–1992, Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021. Full text.

Peer-reviewed books and special issues of journals

• Björklund, Elisabet & Solveig Jülich (eds), Rethinking the public fetus: Historical perspectives on the visual culture of pregnancy (under review).

• Bondestam, Maja (ed.), Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020.

• Jülich, Solveig (ed.), Medicine at the borders of life: Fetal knowledge production and the emergence of public controversy in Sweden (under review).

• Tinnerholm Ljungberg, Helena & Noortje Jacobs (eds),"How ethics travels: The international development of research ethics committees in the late twentieth century”, European Journal for the History of Medicine and Health, vol. 78, 2021, 257–411.

Peer-reviewed book chapters

• Berg, Annika, ”Det vita ljudet: ultraljud som synestetisk teknologi”, Sensoriska kunskapsformer, ed. Daniel Normark & Ingemar Pettersson, Lund: Arkiv, 2022.

• Björklund, Elisabet, Swedish sex education films and their audiences : Representations, address and assumptions about influence“, in Solveig Jülich & Sven Widmalm (eds), Communicating the history of medicine : Perspectives on audiences and impact, Manchester: Manchester University Press, 2020.

• Björklund, Elisabet, Freedom to choose: Reproduction and women’s agency in three Swedish films of the 1980s“, in Ingrid Stigsdotter (ed.), Making the invisible visible: Reclaiming women's agency in Swedish film history and beyond, Lund: Nordic Academic Press, 2019. Full text.

• Björklund, Elisabet, Omstridd information: Maj Wechselmanns Omställningen och kritik mot kommersiellt material om att få barn på 1970-talet“, in Fredrik Norén & Emil Stjernholm (eds), Efterkrigstidens samhällskontakter, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2019. Full text

• Bondestam, Maja, ”Introduction“, Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020.

• Bondestam, Maja, ”An education: Johannes Schefferus and the prodigious son of a fisherman“, Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020.

• Dussauge, Isa, ”Foster mot polio: Virusforskning, abort och tystnad i Sverige 1950–1970“, in Motzi Eklöf (ed.), Medicinska moraler och skandaler: Vetenskapens (etiska) gränser, Stockholm: Carlssons, 2019.

• Jülich, Solveig, ”Lennart Nilsson: Mellan forskning, reportage och specialeffekter”, Fotografihistorier: Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag, ed. Anna Näslund Dahlgren (Stockholm: Natur & Kultur, 2022).

• Jülich, Solveig, ”Drama of life before birth“, in Nick Hopwood, Rebecca Fleming & Lauren Kassell (eds), Reproduction: From Antiquity to the present day, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Other publications including popular science books/presentations

• Bondestam, Maja, Review of Tove Paulsson Holmberg, Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730, Diss. (Lund, 2017), Lychnos: Idéhistorisk årsbok, 2017.

• Bondestam, Maja, Review of Kirsi Vainio-Korhonen, De frimodiga: Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet, Scandia, 2016, vol. 82, no 2, 107–109.

• Jülich, Solveig & Malin Thomas Nilsson, Embryological spaces: The collections of the Tornblad Institute of Comparative Embryology at Lund University (Makadam, in press).

• Jülich, Solveig, “Blodigt om en skärningspunkt i kirurgins utveckling: Recension av Lindsey Fitzharris’ Konsten att skära i kroppar: Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse", Respons : Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, nr 6, 2019.

• Jülich, Solveig, ”Museers återbegravningar av foster hotar ett unikt kulturarv”, Dagens Nyheter 1/8 2018.

• Jülich, Solveig, “Trots allt en traditionell medicinhistoria: Recension av Nils Uddenbergs Lidande och läkedom I-II”, Respons : Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, nr 2, 2016.

• Jülich, Solveig, “Fosterbildernas skilda levnadsbanor”, Svenska Dagbladet 19/7 2015.

• Ramsey, Morag, "The versatility of abortion pills", Polyphony:  Conversations Across the Medical Humanities, 2 August, 2021, Full text.

Presentations

2021

• Jülich, Solveig, "Selling images of life and death: Lennart Nilsson and the commerce of medical photography in the 20th century, The Economy of Images in the Sciences: How does it affect the production and circulation of knowledge? (18th–21st centuries), Institut national d’historie de l’art, Paris, October 28–29, 2021.

• Jülich, Solveig, "Etikprövning och historia", presentation den 29 april 2021 på Zoom, ingick i seminarieserien Forskningsetiska samtal organiserad av Kerstin Sahlin & Bengt Gerdin.

• Jülich, Solveig, “Between openness and secrecy: Information regimes in Swedish medical journals during the twentieth century”, paper presentation, Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal, digital workshop organized by Umeå University and Uppsala University, February 16–17, 2021.

2019

• Björklund, Elisabet, “Representationer av graviditet och foster i svensk film och tv från 1960-talet till 1980-talet“, presentation at seminar organized by Hälsa, humaniora och medicin, Linnaeus University, Växjö, Sweden, 28 October, 2019.

• Björklund, Elisabet, “Medical programs on reproductive health in Swedish television of the late 1960s and early 1970s“, paper presentation, Tele(visualising) Health: Television, Public Health, Its Enthusiasts and Its Publics, London, Great Britain, February 27-March 1, 2019.

• Björklund, Elisabet, “Att stå emot informationen: Maj Wechselmanns tv-dokumentär Omställningen och information om graviditet, förlossning och föräldraskap i 1970-talets Sverige“, paper presentation, Svenska historikermötet, Linnaeus University, Växjö, Sweden, May 8-10, 2019 (Title in transl.: "Resisting the information: Maj Wechselmann's TV documentary 'The Change' and information about pregnancy, childbirth and parenthood in Sweden of the 1970s").

• Björklund, Elisabet, “Feminist representations of pregnancy in Swedish television of the 1970s“, paper presentation, The Coming of Age of the Public Fetus: Exploring Pregnant and Fetal Bodies in Visual Culture, Uppsala University, Uppsala, Sweden, May 15-17, 2019.

• Jülich, Solveig, "Vetenskap och pusseltävlingar: Expressens insamlingskampanj för fosterforskning i Sverige 1957–1990”, paper presentation, Teknik- och vetenskapshistoriska dagar, Luleå University of Technology, Kiruna, Sweden, March 27–29, 2019.

• Jülich, Solveig, “Från medicinskt avfall till rättighetsbärande individ: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige”, paper presentation, Swedish Historians’ Meeting (Svenska historikermötet), Linnaeus University, Växjö, Sweden, May 8–10, 2019.

• Jülich, Solveig, "Drama of the fetoplacental unit: Reimagining the public fetus of Lennart Nilsson”, paper presentation, The Coming of Age of the Public Fetus: Exploring Pregnant and Fetal Bodies in Visual Culture, Uppsala University, Uppsala, Sweden, May 15–17, 2019.

• Jülich, Solveig, “The rise and fall of the fetoplacental empire: Human fetal research in Sweden, ca 1950–1970“, paper presentation, (ISHPSSB) International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology, Oslo, Norway, July 7–12, 2019.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena, “Regulating research: The origins and development of research ethics committees in Sweden, paper presentation, Research ethics committees: Origins, development and beyond, Uppsala University, Sweden, May 28–29, 2019.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena and Per-Anders Svärd, “Lives worth living: Swedish debates about fetal and animal research in the 1970s”, paper presentation, (ISHPSSB) International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology, Oslo, Norway, July 12, 2019.

2018

• Berg, Annika, ”Rays of death and visions of life: Risk evaluation and the framing of ultrasound as a safe technology for prenatal diagnosis”, paper presentation, Valuations of Life: Birth defects, prenatal diagnosis, and disability, Uppsala University, Uppsala, Sweden, September 25, 2018.

• Björkman, Maria, ”Defining, valuing, and negotiating fetuses and infants: Examples from the Swedish thalidomide case”, paper presentation, History of Science, Technology and Medicine Network Annual Conference, Queen’s University, Belfast, October 26–27, 2018. 

• Björkman, Maria, ”The Janus face of social engineering: Examples from the Swedish thalidomide case”, paper presentation, Valuations of Life: Birth defects, prenatal diagnosis, and disability, Uppsala University, Uppsala, Sweden, September 25, 2018.

• Jülich, Solveig, “Photographing life before birth: Lennart Nilsson and the rise of fetal research in post-war Sweden”, paper presentation, American Association for the History of Medicine, Los Angeles, May 10–13, 2018.

• Ramsey, Morag, “Making space for an abortion pill”, paper presentation, National STS Days, Uppsala University, Uppsala, Sweden, August 30–31, 2018.

• Ramsey, Morag, “Creating a space for abortion pills: Examining negotiation and collaboration,” Remaking reproduction: The global politics of reproductive technologies, University of Cambridge, Cambridge, UK, June 27–29, 2018.

• Ramsey, Morag, “Value making practices in abortion pill research,” 7th STS Italia conference, University of Padova, Padova, Italy, June 14–16, 2018.

2017

• Berg, Annika, “An acceptable eugenics? Ethical debates on prenatal diagnostics in Sweden and Denmark, ca 1980–2010" (title in transl.), paper presentation, Swedish historians’ meeting (Svenska historikermötet), Mittuniversitetet, Sundsvall, Sweden, May 10–12, 2017.

• Björklund, Elisabet, “The abortion debate in Swedish television of the 1960s and 1970s”, paper presentation, European network for cinema and media studies, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Paris, June 29-July 1, 2017.

• Bondestam, Maja, “Let the extraordinary get in to your mind! Johannes Schefferus and the prodigious son of a fisherman, born in Södertälje, 1668”, paper presentation, Extraordinary bodies in early modern nature and culture. An international workshop at Uppsala University, Sweden, October 26-27, 2017.

• Dussauge, Isa, “Fetuses as instruments of health: The uses of human fetal tissues for vaccine research in Sweden 1950–1973”, paper presentation, Nordic Science and Technology Studies conference, Göteborg, Sweden, 31 May–2 June, 2017.

• Dussauge, Isa, “Fetuses against polio: Publicity and silence in the production of a national vaccine (Sweden, 1950s)”, paper presentation, Vaccines: Values, present and past, Uppsala University, Sweden, November 23–24, 2017.

• Franzén, Helena, “From embryonic bodies to scientific objects”, paper presentation, Nordic Science and Technology Studies conference, Göteborg, Sweden, 31 May–2 June, 2017.

Franzén, Helena, “The materiality of teratology”, paper presentation, History of medicine today and tomorrow, Karolinska institutet, Stockholm, Sweden, October 2, 2017.

• Jülich, Solveig, “Primodos and Duogynon in Sweden”, paper presentation, The Contested history of hormone pregnancy tests, Buckingham House Lecture Theatre, Cambridge, UK, January 27, 2017.

• Jülich, Solveig, “The rise and fall of the fetoplacental empire: Human fetal research in Sweden, ca 1960–1971", paper presentation, American Association for the History of Medicine, Nashville, Tennessee, May 4–7, 2017.

• Jülich, Solveig, “Informed consent? Reproductive research and research ethics in Sweden, ca 1950–1970“ (title in transl.), paper presentation, Swedish historians’ meeting (Svenska historikermötet), Mittuniversitetet, Sundsvall, Sweden, May 10–12, 2017.

• Jülich, Solveig, “Medicine at the borders of life: Human fetal research in Sweden, c. 1960–1971”, paper presentation, European Association for the History of Medicine and Health, Universitas Medicinae Et Pharmaciae Carolus Davila, Bucharest, Romania, August 30- September 2, 2017.

• Jülich, Solveig, “Medicine at the borders of life: Human fetal research in Sweden, c. 1960–1971”, paper presentation, History of Science and Technology days, Linköping University, Norrköping, Sweden, September 20–22, 2017.

• Ramsey, Morag, “Creating a family planning niche: Examining Sweden's position in international family planning in the post war period”, paper presentation, European Association for the History of Medicine and Health, Universitas Medicinae Et Pharmaciae Carolus Davila, Bucharest, Romania, August 30- September 2, 2017.

• Ramsey, Morag, “Planning the postcolonial population: Scandinavian aid administrations, family planning and women's rights in the developing countries”, roundtable, 29th Congress of Nordic historians, Aalborg Congress and Culture Centre, Aalborg, Denmark, August 15-18, 2017.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena, “Regulating reproductive research: The emergence of ethical guidelines and committees in Sweden”, presentation at seminar organized by Feminist and Critical studies in Politics, Stockholm University, Stockholm, Sweden, 1 December, 2017.

• Tinnerholm Ljungberg, Helena, “Putting feminist STS to work: The political debate about sex-determination of the unborn”, paper presentation at seminar organized by Feminist and Critical Studies in Politics, Stockholm University, Stockholm, Sweden, 9 June, 2017.

2016

• Franzén, Helena, “Kroppar i transformation: Mänskliga embryon/foster i museisamlingar och deras sociala världar”, paper presentation at the workshop Medical humanities at Uppsala University, Uppsala University, Sweden, 14 April, 2016.

• Jülich, Solveig, Welcome address at the workshop Medical humanities at Uppsala University, Uppsala University, Sweden, 14 April, 2016.

• Lee, Francis, ”Fetal values: On the limits of valuation in reproductive research”, paper presentation, Society for the Social Studies of Science annual meeting, Barcelona, Spain, 31 August-4 September, 2016.

2015

• Jülich, Solveig, “The rise and fall of the fetoplacental empire: Human fetal research in Sweden, ca. 1950–1970”, paper presentation at the international workshop on Abortion in the Nordic countries: New historical perspectives, approaches and issues, Uppsala University, Sweden, 27–28 October, 2015.

• Jülich, Solveig, “Medical humanities and History of medicine”, invited paper presentation at the international workshop Medical humanities: Exploring advantages and disadvantages in an emerging interdisciplinary field organized by the Medical Humanities Seminar and the Nordic Network for Health Research within Social Sciences and the Humanities, Lund University, Sweden, 8 October, 2015.

• Jülich, Solveig & Malin E Nilsson, “Embryologiska rum: Historier kring Tornbladinstitutets samlingar”, paper presentation, History of Science and Technology days, Lund University, Sweden, 15–17 April, 2015.

Workshops and conferences organized

Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal, digital workshop organized by Solveig Jülich in collaboration with Jonatan Samuelsson (Umeå University), February 16–17, 2021. Read more

Research ethics committees: Origins, development and beyond, an international workshop at Uppsala University, Uppsala, Sweden, May 28–29, 2019, organized by Helena Tinnerholm Ljungberg, Francis Lee and Morag Ramsey. Read more

• The coming of age of the public fetus: Exploring pregnant and fetal bodies in visual culture, an international workshop at Uppsala University, Uppsala, Sweden, May 15-17, 2019, organized by Elisabet Björklund, Solveig Jülich and Helena Franzén. Read more

Valuations of life: Birth defects, prenatal diagnosis, and disability. An international workshop at Uppsala University, Uppsala, Sweden, September 25–26 September, organized by Annika Berg, Maria Björkman and Helena Franzén. Read more

Medical humanities in practice: Challenges and opportunities. National conference at Uppsala University, Uppsala, Sweden, February 8–9, 2018, organized by Anna Tunlid (Forum for Medical Humanities) and Solveig Jülich. Read more (in Swedish).

Vaccines: Values, present and past. An international workshop at Uppsala University, Uppsala, Sweden, November 23–24, 2017, organized by Isabelle Dussauge and Morag Ramsey. Read more

• Extraordinary bodies in early modern nature and culture. An international workshop at Uppsala University, Uppsala, Sweden, October 26–27, 2017, organized by Maja Bondestam and Helena Franzén. Read more

• History of medicine today and tomorrow, Karolinska institutet, Stockholm, Sweden, October 2, 2017. Organised by Eva Åhrén, Motzi Eklöf and Solveig Jülich. Read more (in Swedish).

• Evidence-based medicine, methodology and boundary work, Uppsala University, Uppsala, Sweden, 24 October, 2016, organized by Solveig Jülich, Francis Lee and Morag Ramsey. Read more (in Swedish).

• Medical humanities at Uppsala University, Uppsala University, Uppsala, Sweden, 14 April, 2016, organized by Solveig Jülich and Francis Lee. Read more (in Swedish).

• Abortion in the Nordic countries: New historical perspectives, approaches and issues, Uppsala University, Uppsala, Sweden, 27–28 October, 2015, organized by Solveig Jülich and Lena Lennerhed (Södertörn University). Read more.

Public outreach

• The animated short film Icon: A historical documentary, produced by the film collective Don’t Stop the Motion in collaboration with Medicine at the Borders of Life. With generous funding from Riksbankens jubileumsfund; the Department of History of Science and Ideas, Uppsala University; Ottarfonden; and Stiftelsen Fritt Ord. (In Swedish with English subtitles).

• Franzén, Helena, ”Preparat av bäcken och foster som källkategori i medicinhistorisk forskning”, presentation inför Nätverket för mänskliga kvarlevor, konferens organiserad i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet, Visby, 28–29 November 2019.

• Bondestam, Maja, "Möt 1600-talets monsterkramare", Vetenskapsradion Historia, Sveriges radio, 14 November, 2017.

• Jülich, Solveig, "Mänskliga marsvin: Medicinska experiment och forskningsetikens framväxt", Senioruniversitetet, Uppsala, 21 March,  2017.

• Jülich, Solveig, "Vad ska vi göra med skolornas skelett?", Vetandets värld, Sveriges radio, 17 November, 2016.

• Jülich, Solveig, "Ett medicinhistoriskt kulturarv blir till: De embryologiska samlingarna i Uppsala", Senioruniversitetet, Uppsala, 15 March,  2015.

• Jülich, Solveig & Helena Tinnerholm Ljungberg, "Etikprövning av medicinsk forskning i Sverige – ett idéhistoriskt perspektiv, presentation Centrala etikprövningsnämnden, Vetenskapsrådet, 23 April, 2018.